Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student
- Rehabilitacja Kołobrzeg

 
  
W I T A M Y !!!


           Z wielką satysfakcją pragniemy podzielić się wiadomością, iż nasze plany i zamierzenia nabrały konkretnych kształtów. Powstanie Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS" stało się faktem.
Priorytetowym celem działalności stowarzyszenia jest promowanie i wdrażanie programu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Na naszej witrynie promujemy model ekonomii społecznej jakim są Spółdzielnie Socjalne. Polecamy aktualne oferty pracy (telepraca), przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych i inne przydatne informacje.
Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia w rozwój projektu, jesteśmy przekonani, iż podołamy temu wyzwaniu, zwłaszcza, że akces do stowarzyszenia zgłosili ludzie wrażliwi i otwarci na problemy osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że znajdziemy w nich sojuszników i współrealizatorów naszych działań. W dalszym ciągu, liczymy na aktywną pomoc i wsparcie wszystkich tych, którzy chcą podać rękę ludziom pokrzywdzonym przez los.

"Pomagając potrzebującym - pomagasz sobie !"
  

ASOS 2019

PROJEKT: "Budujemy wolontariat spółdzielczy" - ASOS 2019

Głównymi adresatami naszego przedsięwzięcia były osoby starsze w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo lub kończące swoją aktywność zawodową z terenu woj. dolnośląskiego, pragnące zaangażować się w bezinteresowną, wolontariacką działalność społeczną na rzecz członków spółdzielni socjalnych działających na terenie całego kraju. Merytoryczne wsparcie wolontariuszy seniorów skierowane do spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej - to lepsza efektywność działań gospodarczych i statutowych, co skutkować może w przyszłości wzrostem wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz korygowaniem nierówności na rynku pracy. Warto wykorzystać praktyczną wiedzę tych osób. Z korzyścią dla obu stron. W ramach projektu przeprowadzono Spółdzielcze Spotkania Integracyjne o charakterze warsztatowo-doradczym dla grup składających się z wolontariuszy-seniorów oraz osób reprezentujących spółdzielnie socjalne, obejmujące warsztaty informacyjno-szkoleniowe (zagadnienia statutowe i ekonomiczno-księgowe, istniejące zagrożenia i sposoby ich eliminacji), panele otwartej dyskusji i wymiany poglądów na w/w tematy. Więcej o projekcie na stronie: www.wolontariatspoldzielczy.pl


Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych

 

SPÓŁDZIELNIA
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
 
   


Copyright © 2003-2015: SEO Wrocław