Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student

 
  
W I T A M Y !!!


           Z wielką satysfakcją pragniemy podzielić się wiadomością, iż nasze plany i zamierzenia nabrały konkretnych kształtów. Powstanie Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS" stało się faktem.
Priorytetowym celem działalności stowarzyszenia jest promowanie i wdrażanie programu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Na naszej witrynie promujemy model ekonomii społecznej jakim są Spółdzielnie Socjalne. Polecamy aktualne oferty pracy (telepraca), przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych i inne przydatne informacje.
Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia w rozwój projektu, jesteśmy przekonani, iż podołamy temu wyzwaniu, zwłaszcza, że akces do stowarzyszenia zgłosili ludzie wrażliwi i otwarci na problemy osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że znajdziemy w nich sojuszników i współrealizatorów naszych działań. W dalszym ciągu, liczymy na aktywną pomoc i wsparcie wszystkich tych, którzy chcą podać rękę ludziom pokrzywdzonym przez los.

"Pomagając potrzebującym - pomagasz sobie !"
  

PO FIO 2012

"Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej"

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od czerwca do grudnia 2012 r. realizowała projekt "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej" dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2012. Projekt skierowany był bezpośrednio do podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych i ich statutowych przedstawicieli. Docelowymi odbiorcami zakładanych efektów projektu byli członkowie zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski. Głównym celem projektu było funkcjonalne i konkretne wzmocnienie możliwości rozwojowych spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie ich działalności w zakresie nałożonych na nie przez ustawodawcę zadań w obszarze realizowania statutowych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej ich członków (przygotowanie do obowiązkowej lustracji ustawowej) oraz poprzez profesjonalne promowanie i upowszechnianie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych (ogólnopolski internetowy katalog branżowy spółdzielni socjalnych). Zrealizowanie tych przedsięwzięć umożliwiło beneficjentom poznanie w praktyczny sposób wszystkich aspektów prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej oraz przyczyniło się do wypromowania i szerokiego dotarcia ze swoją ofertą gospodarczą do potencjalnych klientów. Szczegóły o projekcie na stronie internetowej: www.spoldzielniesocjalne.org


PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych

 

SPÓŁDZIELNIA
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
 

WEBMASTER
pozycjonowanie SEO
 
   


Pompy ciepła podkarpackieSale konferencyjne WrocławWczasy KołobrzegSklep BHP Wrocław

Copyright © 2003-2015: SEO